Genel
Yapı Çelikleri

Demir çelik talebi ülke ekonomilerinin genel durumuna, alt yapı yatırımlarına, konut yatırımlarına ve genel olarak inşaat sektörünün gelişme düzeyine doğrudan bağlıdır.

Bu bağlamda belki de tüm dünya genelinde üretilen çelikler içerisinde en ciddi paya sahip yapı çelikleri en önemli yeri tutar.

Diğer çeliklerle karşılaştırıldığında fiyat ve bulunabilirlik açısından avantajlı olan yapı çelikleri piyasada kullanılan çeliklerin %75-80’ini oluşturmaktadır.

Bu çelikler genellikle alaşımsız çelik olarak tanımlanır, mekanik özellikler daha çok  karbon miktarına bağımlıdır fakat başta azot ve fosfor olmak üzere, üretim ham maddelerinden ve üretim şekillerinden kaynaklanan mangan, silisyum, bakır ve kükürt elementleri de oldukça etkilidir.

Çekme dayanımına göre ifade edilen yapı çelikleri, öncelikli olarak çekme gerilmeleri ve akma sınırı değerleri dikkate alınan, çelik konstrüksiyon, köprü yapımı, basınçlı kap ve donanımları, taşıt ve makine imalatında kullanılmak üzere tercih edilir.

Yapı çeliklerinin sahip olduğu genel özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

  •     Uygun akma sınırı ve çekme dayanımı
  •     Uygun darbe dayanımı
  •     Gevrek kırılmalara karşı dayanım
  •     İyi kaynaklanabilirlik
  •     İyi şekillenebilirlik
  •     İyi işlenebilirlik