Plazma
Kesim

Plazma Kesim: Doğru akım güç kaynağının basınçlı havayı iyonize ederek plazma haline getirmesi sayesinde iletken malzemelerde kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Kesim işleminin gerçekleşmesi için; güç kaynağı, sürekli sabit basınçlı hava ve uygun tipte tork gereklidir. Plazma kesim işlemi tüm iletken metallere uygulanabilmektedir. Lazer kesime oranla maliyeti düşük olduğu için 5-35mm arası kalınlıklardaki yüksek hassasiyet gerektirmeyen kesimlerde müşterilerimizin seçimi plazma kesimden yana olmaktadır.